A PLATINA-BAU Zrt. tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, a környezetét, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett tevékenység folyamatosan feleljen meg az állandóan változó, minőséggel, a környezetszennyezéssel és a környezetterheléssel, a munkahelyi egészségvédelem és biztonsággal kapcsolatos igényeknek és elvárásoknak akképpen, hogy minőséget folyamatosan javítja, a környezeti terhelés nagyságát a tőle elvárható legkisebb mértékűre csökkenti, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot mindig szem előtt tartja.

Annak érdekében, hogy e célok megvalósítása még tudatosabban történjen, a PLATINA-BAU Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti integrált irányítási rendszert működtet.

A rendszer kialakításával és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni azt, hogy az összes olyan tevékenység, mely minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hatással jár, ellenőrzött folyamat legyen és ezek a folyamatok, megfeleljenek a hatályos jogszabályi, szakmai, szabványi, valamint külső és belső, hatósági előírásoknak.

A PLATINA-BAU Zrt. tevékenységét teljeskörűen dokumentálja, melynek következtében folyamatosan objektív adatok állnak rendelkezésünkre, melyek lehetővé teszik a minőségi teljesítés, a környezetvédelem, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságnak való megfelelés mértékének megállapítását, a környezetterhelés mértékének lehetőség szerinti csökkentését, valamint a társaság környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági teljesítményének folyamatos javítását.

A PLATINA-BAU Zrt. tevékenysége során folyamatosan törekszik a modernebb, jó minőségű, munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából megfelelő, környezetkímélő technológiák és anyagok alkalmazására és bevezetésére.

A PLATINA-BAU Zrt. figyelmet fordít a folyamatos oktatásra és a hatékony belső és külső kommunikációra, mivel ezeket a precíz és erőforrás takarékos munkavégzés alapfeltételeinek tartja.

A PLATINA-BAU Zrt. az általa követett elvek és gyakorlatok alapján követelményrendszert dolgozott ki alvállalkozói és minden olyan külső harmadik személy részére, akik tevékenységében közreműködnek.