A vállalkozás elődjét MÉLYÉP GMK. néven ismerhette meg a közvélemény, amelyet apa és fia, azaz Katics József és ifj. Katics József, a jelenlegi tulajdonosok alapítottak 1986-ban. Kezdetben minimális tőkével rendelkeztek, de bíztak abban, hogy gyakorlati tapasztalatuk és szervezőkészségük kamatoztatható.
A szervezet fő tevékenysége kezdetben is a mélyépítési feladatok elvégzése, főként az utcai gázvezeték építés volt, de a megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételekkel csak bérlet formájában rendelkeztek. A megrendelőkkel való kölcsönös megelégedéssel végzett szolgáltatás eredményeképpen egyre több megrendelés érkezett, amely az eredményes munkavégzés és gazdálkodás következményeként lehetőséget teremtett saját géppark kialakítására. Az egyre több munka egyre több haszonnal járt, amelyet a tulajdonosok vállalkozásuk infrastrukturális fejlesztésére fordítottak. Szükségszerűvé vált 1992-ben egy új telephely létrehozása, melyet Pécsett, a Nagybalokány dűlő 3. szám alatt alakítottak ki. A telephelyen egy csarnok épült, amellyel jelentősen javították a munkák előkészítő tevékenységének színvonalát, a gépkarbantartások elvégzésének feltételeit, és nem utolsó sorban a dolgozóik szociális és egészségügyi körülményeit.

1991. november 30-án apportálták a cég teljes vagyonát Korlátolt Felelősségű Társaságba, ekkor a társaság cégneve PLATINA-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett.
Ezt követően is lelkiismeretesen folytatta a cég tevékenységeit. Évről évre bővítette gépparkját és fizikai illetve szellemi létszámát.

2000. október 6-án törzstőke emelés révén a Korlátolt Felelősségű Társaság határozatlan időre átalakult Részvénytársasággá.

2006-ban pedig a Részvénytársaság átminősítése révén, határozatlan időre a zártkörű Részvénytársaság nevet vette fel.

2009. november 9-én a DDOP-1.1.1/D-2009-0057 azonosítószámú „Telephelyfejlesztés a Platina-Bau Zrt.-nél” című 176,3 millió forintos beruházásunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-dunántúli Operatív Programja keretében 50%-os támogatásban részesült.
2010. március 1-én elkezdődött az európai színvonalú 1100 m2-es új telephely építése Pécset a Faiskola utca 3. szám alatt.

A folyamatok minőségirányítási fejlesztése érdekében 1998-ban bevezettük az EN ISO 9002 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert. Ezt az elmúlt évek alatt több tevékenységi körre is kiterjesztettük:

 • 2000-ben mélyépítési létesítmények, víz-, gáz-, szennyvízvezetékek, valamint csapadékcsatorna építés
 • 2003-tól az új szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer az ISO9001:2000 lett bevezetve
 • 2005-ben hegesztéssel kapcsolatos minősítési követelmények
 • 2006-ban szénhidrogén szállító vezetékek-, gázelosztó vezetékek építése hegesztett szerkezetek gyártása, szerelése, átalakítása és javítása
 • 2009-ben Az irányítási rendszerünket tovább fejlesztettük, szervezetünk mindennapi működésébe integráltuk az ISO 14001:2004 környezetközpontú- és az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek előírásait.

A minőségbiztosítási rendszert azóta is minden évben egy harmadik fél felül vizsgálta és megfelelőnek találta.

A feladatok növekedésével egyidejűleg az irányító személyzet létszáma megkétszereződött, a képzettség, a szervezettség színvonala, és az irányítás minősége jelentősen fejlődött.

A társaság dinamikusan javította eredményeit, teljesítménye, az elmúlt három év alatt megkétszereződött. Így a társaság állóeszköz állománya 637 millió forintra növekedett.

Árbevételünk az elmúlt évben:

 • 2007-ben: 691.554.000.-Ft
 • 2008-ban: 1.959.380.000.-Ft
 • 2009-ben: 1.300.553.000.-Ft
 • 2010-ben: 1.296.575.000,- Ft

Üzleti tevékenységeink megoszlása:

 • Vízellátó rendszerek építése, szerelése 15%
 • Szennyvízellátó rendszerek építése, szerelése 20%
 • Szénhidrogén, és gázelosztó vezetékek építése, szerelése 25%
 • Mélyépítési létesítmények, és útépítés 10%
 • Nagytömegű földmunka 30%

A társaság tulajdonosainak a jelmondata:
További fennmaradásunkhoz és eredményes működésünkhöz szükséges állandó fejlődés érdekében valljuk, hogy a jelenlegi állapotnál mindig van jobb.
Cégvezetésünk kötelességének tekinti, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol mindenki jól érzi magát, állandóan fejlesztheti, és teljes mértékben hasznosíthatja képességeit.